Phân Bón Hữu Cơ Omix
Cây ăn trái

Cây ăn trái

CÂN BẰNG pH - RỄ PHÁT TRIỂN MẠNH

QUY TRÌNH SẢN XUẤT


  • Nguyên liệu hữu cơ (phân chuồng, phế phụ phẩm nông nghiệp) được xử lý thông qua quá trình ủ, lên men chất hữu cơ thành phân bón hữu cơ vi sinh.
  • Bổ sung các chất sinh học trong quá trình ủ, lên men để tạo ra phân bón hữu cơ sinh học chất lượng cao.
  • Công thức đặc biệt kết hợp giữa chất sinh học, axit humic, amino axit và dinh dưỡng hữu cơ phù hợp cho từng đối tượng cây trồng.
  • Giúp cân bằng pH đất, rễ phát triển mạnh.
omix
omix

Vì Nông Nghiệp Bền Vững