Phân Bón Hữu Cơ Omix
Sản phẩm

Sản Phẩm Chủ Đạo

Đổi mới phát triển, chuyên nghiệp sáng tạo, chất lượng tin cậy, Bách Tùng sở hữu nhân tố thiết yếu đáp ứng thị trường ngày một tốt hơn cũng như duy trì sự thành công một cách bền vững.

Phân bón
Phân bón

Hữu Cơ
Vi Sinh OMIX

Phân bón
Phân bón

Hữu Cơ
Khoáng OMIX

Phân bón
Phân bón

Hữu Cơ
Sinh Học OMIX

Phân bón
Phân bón

Chuyên Cây
Cao Su

Nguyên Liệu
Hữu Cơ OMIX