Phân hữu cơ vi sinh Omix

Phân bón hữu cơ vi sinh giúp bổ sung các chủng vi sinh vật hữu ích giúp cải tạo đất, phân giải các độc tố trong đất, làm tơi xốp, tăng độ phì nhiêu cho đất, không gây ô nhiễm nguồn đất và nước, bảo vệ môi trường sinh thái.