Phân Hữu Cơ Vi Sinh OMIX (bổ sung Lân)

Phân Hữu Cơ Vi Sinh OMIX (bổ sung Lân)

Mã sản phẩm : HCVS04
Cập nhật : 14/08/2015
Khối lượng : 50 KG
Sản xuất tại : Việt Nam

Thành phần:

Hàm lượng hữu cơ  : ≥ 15%
Hàm lượng Acid Humic    : 3%
P2O5(hh)      : 3%
VSV cố định đạm  : 1 x 106 (CFU/g)
VSV phân giải lân   : 1 x 106 (CFU/g)
VSV phân giải Cellulose   : 1 x 106 (CFU/g)
Độ ẩm               : ≤ 30%


 


 Ẩn email của tôi
Kiểu gõ Tiếng Việt : Off Telex VNI