Phân Hữu Cơ Khoáng Omix Dùng cho cây Thanh Long

Phân Hữu Cơ Khoáng Omix Dùng cho cây Thanh Long

Mã sản phẩm : HCKTL
Cập nhật : 13/08/2015
Khối lượng : 50 kg
Sản xuất tại : Việt Nam

Thành phần:

Hàm lượng hữu cơ  ≥ 15%
Hàm lượng Acid Humic    : 5%
N(ts)    5%
P2O5(hh)   : 2%
K2O(hh)      : 4%
Độ ẩm         ≤ 25%

 

 

 

Thông số sản phẩm

 Ẩn email của tôi
Kiểu gõ Tiếng Việt : Off Telex VNI