Phân hữu cơ khoáng Omix

Phân bón hữu cơ khoáng giúp tăng sức đề kháng, bảo vệ cây, bộ rễ khỏi nấm bệnh, hạn chế các loại sâu bệnh, tăng năng suất, chất lượng nông sản, hiệu quả kinh tế cao.