Omix Dùng Cho Cây Cao Su

Omix Dùng Cho Cây Cao Su

Mã sản phẩm : HCVSCS
Cập nhật : 13/08/2015
Khối lượng : 50 Kg
Sản xuất tại : Việt Nam

Thành phần:

Hàm lượng hữu cơ  ≥ 15%
Hàm lượng Acid Humic    : 2%
P2O5(hh)      : 1%
VSV cố định đạm  1 x 106 (CFU/g)
VSV phân giải lân   1 x 106 (CFU/g)
VSV phân giải Cellulose   1 x 106 (CFU/g)
Độ ẩm               ≤ 30%

 


 Ẩn email của tôi
Kiểu gõ Tiếng Việt : Off Telex VNI