Omix Đầu Bò 6 (Dùng cho cây ăn trái)

Omix Đầu Bò 6 (Dùng cho cây ăn trái)

Mã sản phẩm : HCK07
Cập nhật : 07/01/2016
Khối lượng : 50 KG
Sản xuất tại : Việt Nam

Thành phần:

Hàm lượng hữu cơ  ≥ 15%
Hàm lượng Acid Humic    5%
N(ts)    : 5%
P2O5(hh)   2%
K2O(hh)      : 4%
Độ ẩm         ≤ 25%

 Ẩn email của tôi
Kiểu gõ Tiếng Việt : Off Telex VNI