Omix 1-3-1+TE (Dùng Cho Cây Ăn Trái)

Omix 1-3-1+TE (Dùng Cho Cây Ăn Trái)

Mã sản phẩm : HCVS02
Cập nhật : 12/08/2015
Khối lượng : 50 Kg
Sản xuất tại : Việt Nam

Thành phần:

Hàm lượng hữu cơ  ≥ 15%
Hàm lượng Acid Humic    3%
N(ts)      : 1%
P2O5(hh)      3%
K2O(hh)      : 1%
VSV cố định đạm  1 x 106 (CFU/g)
VSV phân giải lân   1 x 106 (CFU/g)
VSV phân giải Cellulose   1 x 106 (CFU/g)
 Trung vi lượng (TE) :CaO; MgO; Mn; Cu; Zn; B; Fe
Độ ẩm               ≤ 30%

 Ẩn email của tôi
Kiểu gõ Tiếng Việt : Off Telex VNI