Giấy chứng nhận & Giải thưởng

2014-Phat-Trien-NN-ND-NT-Ca-Nhan

2014-Thuong-Hieu-Tieu-Bieu
" Huy Chương Vàng Vì Sự Nghiệp Phát Triển Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn Việt Nam " năm 2014

Omix đạt danh hiệu " Thương Hiệu Nông Nghiệp Ứng Dụng Khoa Học, Công Nghệ Tiêu Biểu " năm 2014

2013-Sao-Vang-Tam-Nong-Ca-Nhan

2013-Sao-Vang-Tam-Nong-Cty

Ông Đỗ Khắc Tùng vinh danh nhận giải thương hiệu Sao Vàng Tam Nông năm 2013 Omix vinh danh nhận giải thương hiệu Sao Vàng Tam Nông năm 2013
2013-San-Pham-Tieu-Bieu-DN 2013-Moi-Truong-Xanh
Phân hữu cô vi sinh Omix được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2013 Omix nhận giải thưởng Vì Môi Trường Xanh Quốc Gia năm 2013
2012-Thuong-Hieu-Van 2013-Hoi-Dong-DN-VN
Thương hiệu vàng năm 2012 Thành viên vàng của Hội Đồng Doanh Nghiệp Việt Nam năm 2012
2012-San-Pham-Tin-Cay-2 2012-San-Pham-Tin-Cay
Giải thưởng "Trusted Brand" năm 2012 Giải thưởng Sản Phẩm Tin Cậy năm 2012
2010-Phat-Trien-NN-ND-NT-Ca-Nhan 2012-Hang-VN-Chat-Luong-Cao
Giải thưởng " Vì Sự Phát Triển Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn " được trao cho ông Đỗ Khắc Tùng chủ cơ sở phân bón Long Khánh năm 2010. Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam Chất Lượng Cao Phù Hợp Tiêu Chuẩn năm 2012